ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.buzzsneakers.bg

I. Общи условия:

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Спорт Вижън” ЕАД, ЕИК: 202391866, със седалище и адрес на управление гр. София, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 5, офис 501-502, електронна поща: online@buzzsneakers.bg и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Клиент“), което използва Интернет сайта https://buzzsneakers.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

Чрез достъпа и зареждането на Сайта и регистрирането на поръчка чрез него, Клиентите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. „Спорт Вижън“ ЕАД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Информация относно СПОРТ ВИЖЪН:
Наименование: „Спорт Вижън“ ЕАД
ЕИК: 202391866
Седалище и адрес на управление: гр. София, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 5, офис 501-502, електронна поща: online@buzzsneakers.bg   
Данни за кореспонденция: гр. София, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 5, офис 501-502, електронна поща: online@buzzsneakers.bg 

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • www.buzzsneakers.bg” (Buzz) е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка, за покупка на артикули online от Buzz.
 • Buzz има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Buzz не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
 • Buzz се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • Buzz не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.buzzsneakers.bg.
 • Buzz не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
 • Buzz не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Buzz допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "Lifestyle") е примерно.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните:
1. Buzz се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.

*По време на големите сезонни разпродажби в BUZZ (януари/февруари и юли/август/септември) онлайн поръчките имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период е до 7 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки в някои случаи срокът на доставка е възможно да достигне до 14 дни.
Поради големия обем поръчки през тези периоди е възможно да не можем да изпълним доставката на всички поръчани от даден клиент стоки, като същият ще бъде уведомен за това. Също така е възможно доставката да бъде извършена на части, като в случай че доставката НЕ отговаря на условията за Безплатна доставка, клиентът заплаща само първата такса, а останалите доставки са за сметка на Buzz.

 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Buzz се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено на имейл адрес: online@buzzsneakers.bg или устно на телефон: +359 2 4928 699 , в срок не по-дълъг от 14 дни.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес от който са му изпратени същите за негова сметка.

Спорт Вижън ЕАД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, в случаите в които клиентът е закупил продукт или продукти чрез услугата "Наложен платеж - Плащане при доставка" и е ползвал услугата "Преглед и Тест" предоставяни от куриерска фирма Speedy.

При всички други случаи, разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Buzz електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Buzz – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
 • клиентът съгласува с представител на Buzz адреса, на който Buzz желае да получи обратно стоката;
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, Buzz възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Buzz си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.

При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. 

В случай на рекламация съгласно чл. 108 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) и при изтичането на законоустановения 6-месечен срок от датата на закупуването на рекламираната стока, доказателствената тежест относно наличието, респ. липсата на претендираното несъответствие се носи от потребителя и същото следва да бъде установено по регламентирания в ЗЗП ред, а именно чрез експертиза в лицензирана лаборатория/институт.

III. Лични данни:

 • Buzz полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Buzz може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Buzz има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: online@buzzsneakers.bg.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Buzz. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • С извършването на регистрация в www.buzzsneakers.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията:

 • Buzz се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Buzz е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност:

 • Buzz не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Buzz не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Buzz

VI. Арбитраж:
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Buzz съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Buzz дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
 • гаранционен срок на закупената стока;

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Buzz не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Фирма Buzz дава на своите клиенти с всяка закупена стока, гаранция от 2 години .  

VIII. Ограничения за гаранцията:
Гаранцията отпада в случай на:

 1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 2. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия:
1. Buzz не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг:
Уеб сайтът www.buzzsneakers.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.buzzsneakers.bg; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XI. Имейлинг политика:
С извършването на регистрация в www.buzzsneakers.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

С настоящото ви уведомяваме, че всички авторски права, регистрирани марки и други права на интелектуална собственост върху цялото съдържание (текстови, визуални и аудио материали, дизайн, изображения, бази данни, програмен код и т.н.) принадлежат на Sport Vision или субекти, които са предоставили Разрешение на Sport Vision да ги използва. Материалите могат да се използват само до степента, изрично посочена и необходима за ваша лична, нетърговска употреба или за създаване на поръчка и използване на други услуги, които предоставяме на този уебсайт. В тази връзка отбелязваме, че е забранено да се променя съдържанието на този сайт по какъвто и да е начин, или да се възпроизвежда или публично показва, разпространява или използва по друг начин за обществени или търговски цели, така че всяко неразрешено използване може да наруши правилата, регулиращи този въпрос. С използването на който и да е сегмент от този уебсайт се счита, че сте запознати с тези правила и условия и че приемате използването на съдържанието на този сайт изключително за лична употреба и на свой собствен риск.

Важно:
В случай на загубена гаранционна карта, фактура и касов бон, няма да имате правото на замяна на стоката, която сте закупили от ONLINE магазин www.buzzsneakers.bg.

- WSPay е сигурна система за онлайн плащане, плащане в реално време, кредитни и дебитни карти и други методи на плащане. WSPay предоставя на клиента и търговеца сигурна регистрация и прехвърляне на въведените данни за картата, което се потвърждава от PCI DSS сертификата, който WSPay притежава. WSPay използва SSL сертификат 256-битово криптиране и TLS 1.2 криптографски протокол като най-високите нива на защита при писане и прехвърляне на данни.

 

Карта за подарък на “Спорт Вижън” ЕАД

 

 

С Картата за подарък на Спорт Вижън Вие или картопритежателят може да пазарувате във всеки физически магазин Бъзз (Buzz) на територията на Република България, както и онлайн - www.buzzneakers.bg

Картата за подарък е валидна в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на закупуването й, като картата може да се използва, докато балансът по нея не достигне 0,00 лв. Ако до изтичането датата на валидност на картата, определена по реда на предходното изречение, не е изразходвана цялата налична сума по нея, след изтичането на валидността й неизползваната парична наличност, без значение на стойността й, не се олихвява и не се изплаща в брой на картопритежателя, а остава в полза на “Спорт Вижън” ЕАД.

Картата за подарък може да бъде заредена със сума на минимална стойност 20 (двадесет) лева и без ограничение в размера на максималната стойност. Информация за актуалната налична сума на картата за подарък картодържателят може да получи на каса във всеки магазин Спорт Вижън (Sport Vision) и Бъзз (Buzz) на територията на Република България. Ако картодържателят твърди, че получената от страна на съответния магазин информация относно наличността по картата не е вярна или пълна, той има право да изпрати възражение до “Спорт Вижън” ЕАД на следния електронен адрес: info@sportvision.bg В срок от пет работни дни от получаването на възражението “Спорт Вижън” ЕАД ще изпрати на Картодържателя на електронния адрес, от който е получено възражението, пълна информация за наличната сума и направените покупки с картата от датата на нейното първоначално активиране до датата на изготвянето на справката.

Считано от датата на закупуване на картата, в срока на нейната валидност, налични суми по картата не се изплащат в брой на картопритежателя и/или на лицето, закупило картата. “Спорт Вижън” ЕАД не носи отговорност и не възстановява налична сума по картата, в случаите на нейното изгубване, кражба или повреждане от картопритежателя/лицето, закупило картата.