При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция) в срок от 2 години.

Потребителят може да предяви рекламацията си попълвайки Формуляр за връщане и възстановяване на сума, съпътстващ всяка тяхна поръчка от онлайн магазин www.buzzsneakers.bg Изключителнон важно е да предостави всички налични документи, съпътстващи неговата поръчка (фактура, гаранционна карта, товарителница и касов бон, ако има такъв). Рекламираният/те продукт/и се изпращат от потребителя към Спорт Вижън с куриер за сметка на потребителя.След като заявката за рекламация постъпи в обект на Buzz, бъде обработена и се провери дали действително гаранцията покрива тази стока, тя ще бъде поправена, заменена или ще подлежи на възстановяване на заплатената сума, съгласно настоящите условия. Срокът за разглеждане на рекламациите е 30 дни и започва да тече при получаването на документите.

Спорт Вижън ЕАД запазва правото си да не удовлетвори рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще бъдат върнати на клиента за сметка на Buzz с Констативен протокол за отказ със становище.